Specialisaties

Specialisaties

Vennootschapsrecht

Van aandeelhouder tot dagelijks bestuurder
U kan vertrouwen op een diepgaande kennis en
ervaring op het gebied van Onderneming- en
Vennootschapsrecht. Toepassingen omvatten oa
bestuursaansprakelijkheid, oprichting, overname,
benoemingen, aandeelhoudersovereenkomsten en gerechtelijke reorganisaties.

Corporate Compliance

Het beleid van uw bedrijf in de spotlight
Voldoet u aan de wettelijke en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op uw onderneming? Meer nog, met Corporate Compliance bepaalt U de interne beleidslijnen en gedragsnormen binnen uw onderneming met mogelijke toepassingen als: vertrouwelijkheidsverklaring, gedragscode, gegevensbescherming en privacy.

Marktpraktijken & Consumentenbescherming

Tot waar zijn handelspraktijken wettelijk?
Uw consumenten zijn door de wet beschermd. Duidelijke afspraken over garanties met recht op transparantie en op annulatie zijn noodzakelijk zodat ook uw onderneming juridisch wordt beschermd. Goed om weten is dat consumentenrecht onder impuls van de Europese regelgeving steeds complexer wordt met continu nieuwe aanpassingen.

Arbeidsrecht

Versterk je leiderschap
De regels rond arbeidsovereenkomsten bepalen de verhouding tussen werkgever en werknemer, zoals arbeidsduur, loon, vakantiedagen en ontslagregelingen.
Als werkgever moet u ook zorg dragen voor het welzijn van uw personeel, voor gelijke behandeling, bescherming van de privacy,….
Wij stellen arbeidsreglementen en andere beleidsmaatregelen op in dit verband.

Raad van Bestuur

Correcte opvolging van procedures
Als onafhankelijke bestuurder of adviserende expert, bied ik bedrijven de unieke mogelijkheid om deel uit te maken van hun Raad van Bestuur.
Mijn aanwezigheid en vaardigheden waarborgen een objectief standpunt, onpartijdig advies en een optimale besluitvorming voor de onderneming.